Weer als nieuw!

In december keerde de parochie weer terug naar de Ruysdaelstraat. Drie maanden lang is de kerk gerstaureerd: het stucwerk aan de wanden, de pilaren en het gewelf is vernieuwd; de schilderijen zijn gerestaureerd; er is nieuwe verlichting aangebracht; en de hele kerk is opnieuw geschilderd.

 

Nu de restauratie is afgerond zijn we klaar voor de viering van het 100-jarig bestaan van dit kerkgebouw in 2014. Maar eerst gaan we ons voorbereiden op het Kerstfeest in de prachtige gerestaureerde kerk.

 

Voor een verslag van de restauratie zie: