Restauratie Report #2

De vorige keer waren we gebleven bij de (zeer professionele) inpakwerkzaamheden van de fa. Saan op 19 augustus. Wat ik toen verzuimd heb te noemen is het feit dat Jacques Helling, de orgelrestaurateur, toen ook het orgel met een dubbele laag folie heeft ingepakt – en voor de frontpijpen kwam ook nog een extra laag bubbeltjesfolie.

Op dinsdag de 20e heeft Saan alles weggehaald, en toen kon de timmerman in actie komen: het altaar; de achtergebleven kuip van de preekstoel; de communie- en de koorbanken en alles wat door de steigerbouwers beschadigd zou kunnen worden werden van een beschermende bekisting voorzien.

Vervolgens werden de banken weggehaald en toen bleef er een lege ruimte over, waar de Mariakapel dienst mocht doen als opslag voor de radiatoren.

Inmiddels hadden we op de 25e de eerste dienst in ons ‘ballingsoord’, waar we ons, mede dank zij de voortreffelijke zorg van het personeel ter plekke, vrijwel meteen ‘thuis’ voelden en het koffiedrinken na de dienst was gezellig en ongedwongen als vanouds!  

Op maandag 26 maakte de steigerbouwer zijn entree en begon langzaamaan te bouwen…en te bouwen…

In de eerste week van september kwam ook de stukadoor in actie; eerst moet er natuurlijk flink gehakt worden (gelukkig waren Dick en Lidwien naar de theologenconferentie, maar er staat hun nog wel wat te wachten!)

En dan is hier nog een illegaal plaatje vanaf de steigers.

Inmiddels zijn we ook bezocht door AT5; in het programma ‘Straten van Amsterdam’ is op vrijdag 6 september een item aan ons gewijd. Zie het nieuwsbericht Fragment restauratie kerk AT5.

 

Wordt vervolgd!

Gertjan Arentsen