Gemeentevergadering 20 mei – 11.45h

Uitnodiging en Agenda voor de  Voorjaarsgemeentevergadering

Het kerkbestuur van de oud-katholieke parochie van Amsterdam nodigt alle gemeenteleden en gastleden van onze parochiegemeenschap uit voor de voorjaarsgemeentevergadering op:

Zondag 20  mei 2012  om  11.45 uur in de Gemeentekamer


AGENDA

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  1. Mededelingen vanuit het bestuur
  1. Notulen van de gemeentevergadering van 23 oktober 2011
  1. Jaarverslag 2011 en informatie over de jaarrekening 2011

Degenen die een samenvatting van de jaarrekening willen ontvangen kunnen dit opvragen bij Jan Muijsert. Het document wordt dan digitaal toegezonden.

  1. Stand van zaken restauratie
  1. Benoeming kerkmeesters Arne Munch ,secretaris en Toon Renssen, lid

Benoeming synodaal vertegenwoordigers Alexandra Gerny, 1e vertegenwoordiger, en Daan Kramer Schippers, 2e vertegenwoordiger. 

  1. Parochie activiteiten:   Extra muzikale bijdragen aan kerkdiensten

Plannen voor parochie-activiteiten

  1. Rondvraag

Het kerkbestuur verwacht zoals elk jaar een vruchtbare discussie en een goede opkomst van de hele parochie.

Dick Schoon, pastoor/voorzitter                                              Will Keman, secretaris