Lezing door Peter-Ben Smit – Dialoog: recht doen aan jezelf en de ander

Op 18 en 23 april a.s. wordt de serie theologenlezingen, gegeven door de docenten en onderzoekers van het Oud-Katholiek Seminarie, afgesloten met de lezing:”Dialoog: recht doen aan jezelf en de ander – Andreas Rinkel (1889-1979) als voorbeeld voor oecumenisch en interreligieus gesprek”.

Prof. dr. Peter-Ben Smit, bijz. hoogleraar Oude katholieke kerkstructuren vanwege het Oud-Katholiek Seminarie (Universiteit Utrecht) en docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam verzorgt de laatste lezing in de reeks.

In deze reeks wordt de vraag  “Kan traditie ook vandaag nog inspireren?” behandeld. De theologenlezingen 2011/2012 nodigen uit, op die vraag in de gaan. Want eenvoudig „ja“ of „nee“ antwoorden gaat niet zo maar. Eerst is het nodig, om een traditie überhaupt te leren kennen! 

Docenten en onderzoekers van het Oud-Katholiek Seminarie bieden in het seizoen 2011/2012 een uitstekende kans om dit te doen. Ze doen dit met een serie lezingen over thema’s en personen uit de eigen traditie. Inspirerend of verstoft? Kom luisteren en bepaal uw antwoord zelf! De serie lezingen biedt ook een unieke kans, om nu eens te ontdekken, wat de seminariedocenten en –onderzoekers zoal bezighoudt en de eigen (theologische) kennis te verdiepen. 

Aanvang: 20.00h
Locatie: 18 april – Kathedrale Kerk van Ste. Gertrudis, Willemspantsoen te Utrecht.

                 23 april – Kathedrale Kerk van de heilige Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem.