Dienen – Vieren – Getuigen, Nico Sarot

De eerste lezing in de reeks ‘Dienen – Vieren – Getuigen’ vond plaatst op 29 mei. U bent allen van harte welkom bij de andere lezingen.


Luchthavenpastor Nico Sarot presenteerde zijn werk op 29 mei in de serie ‘Dienen – Vieren – Getuigen’. Hij sprak over zijn eigen passie om er te zijn voor mensen in moeilijke – of juist vreugdevolle – situaties op reis, de uitdagingen van dit pastoraat, en zijn droom om er ook voor gedetineerde asielzoekers te kunnen zijn. Het luchthavenpastoraat op Schiphol wordt bemenst door een vijfentwintig vrijwilligers en drie bezoldigde pastores, waarvan er een aangesteld is door de samenwerkende Anglicaanse en Oud-Katholieke Kerken. Het interreligieuze stiltecentrum neemt daarbij een belangrijke plaats in, net zoals het ‘aanwezig zijn’ van de pastores op Schiphol – voor iedereen, van schoonmaker tot directeur. Pastor Sarot vertelde hoe een christen die de Eucharistie viert en de Schrift hoort verbonden is met alle mensen in deze wereld. Daardoor ontstaat er vanzelf het verlangen ook voor deze mensen te zijn. Vanuit deze passie doet hij zijn werk en verbindt hij het nauw met oud-katholiek christen-zijn, waarin het vieren zo’n centrale plaats inneemt. 

Voor meer informatie over het Luchthavenpastoraat, zie: http://www.luchthavenpastoraat.nl/