Verslag Zilverplus Bijeenkomst

Zilverplus bijeenkomst 16 februari 2012 


De opkomst bij deze bijeenkomst was weer verheugend, 14 deelnemers waren aanwezig. Na de koffie met heerlijke traktaties van de jarigen Wil Benard en Yvonne van den Burg werden de twee onderzoeksters, Limke Schopman en Marjon van Rijn, werkzaam op de Kring OuderenZorg AMC en partners( KOZ) welkom geheten.

Zij kwamen een toelichting geven op een initiatief van de KOZ een ‘Ouderenacademie’ te maken, een project waarmee de zorg voor ouderen beter zal aansluiten bij de behoeften van de ouderen zelf. Door dit project bij ons toe te lichten en met ons in discussie te gaan wilden de onderzoekers het idee toetsen bij een doelgroep.

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de ouderen hierin, en men gaat uit van de gedachte dat steeds meer ouderen toegang hebben tot internet.

Er volgde een zeer geanimeerde discussie waarin door de aanwezigen zeer veel zinnige en
praktische informatie inbrachten. Duidelijk werd dat de naam ouderenacademie niet geschikt
is, de vlag dekt niet de lading. Ook de praktische ervaringen die ingebracht werden waren
voor andere aanwezigen alvast heel leerzaam.

De onderzoekers waren blij met de grote inbreng. Dit bleek mij toen ik de volgende dag op
een bijeenkomst over dit onderwerp in het AMC was: de verslaglegging hadden ze reeds
gemaakt, hun projectleider had er al kennis van genomen. Aan de mogelijke namen voor de
website was de naam www. Zilverplus.nl toegevoegd…………………

Ook de lunch die we aansluitend met elkaar gebruikten verliep zeer geanimeerd, het opruimen
was weer een voorbeeld van het gezegde dat ‘vele handen het werk licht maken’ en ook nu
bleek weer dat er ruimhartig een vrijwillige bijdrage in de groene busjes was gedeponeerd!

De volgende bijeenkomst staat gepland op 19 april, zelfde tijd, zelfde plaats. De inleider is
nog niet bekend, maar die informatie volgt te samen met de persoonlijke uitnodiging.

Will Keman