. De vastentijd voor Pasen

Beste parochianen,

De veertigdagentijd, of wel vastentijd voor Pasen begint op Aswoensdag, dit jaar op 22 februari, we vieren die avond om 19.30 de Eucharistie met aswijding en -bestrooiing.

In deze dienst zullen we ook het vastenboekje, een boekje met overwegingen voor de vastentijd lanceren. Het heeft teksten uit het boek Jeremiah als uitgangpunt; meer informatie (ook over bestellen) vind u hier: http://www.okkn.nl/pagina/2544/in_het_huis_van_de_pottenbakker. Lidwien van Buuren, bisschop Schoon en ondergetekende werkten aan dit boekje mee.

Uit oecumenische overwegingen en omdat hij een specialist op het gebied van het boek Jeremia is, zal in deze dienst professor Eep Talstra (VU) de preek houden. Meer informatie over hem vind u hier: http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/organisatie/medewerkers/wetenschappelijk-personeel-t-z/talstra.asp. – Naast een uitstekend wetenschapper is hij ook een zeer toegewijd theoloog.

De vastentijd is ook een traditionele tijd van doopvoorbereiding en doopgedachtenis. Een tijd dus, om je op je Christen zijn en je plaats in de kerk te bezinnen. Sommige mensen voelen zich op een zekere “afstand” van de kerk prettig , in de vroege kerk zou je daarvoor de naam “geloofsleerling” gebruiken. Voor sommige kan ook een moment gekomen zijn, om zich nauwer aan de gemeente te binden, door doop, wanneer niet gedoopt, door toetreding en/of vormsel, of door gastlid te worden, wanneer er geen reden is een andere kerk te verlaten. Mocht u daarover nadenken, wat kan zijn, maar niet hoeft te zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de pastores.

Met vriendelijke groet,

Peter-Ben Smit