. Bisdomdag op 23 juni voor allen

Op zaterdag 23 juni zal er in het  bisdom Haarlem een bisdomdag worden gehouden in Egmond a/Z.

Deze is bestemd voor parochianen, gastleden, pastores en geïnteresseerden in de oud-katholieke kerk.

Aanvang is 10.00 uur – rond 17.30 uur. De dag zal worden afgesloten met een  barbecue.Overdag is er een afwisselend programma voor volwassenen en ook voor kinderen en jongeren.

Nadere  informatie volgt. Zet het alvast in de agenda!