. Oecumenisch Theologisch Café Mokum

Oecumenisch Theologisch Café Mokum – donderdagmiddag, 9 februari 2012

Locatie: Zolder De Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam

Aanvang: 16.00 uurProf Dr. Erik Borgman: het belang van theologie en kerk in de stad en de impact van

de secularisatie!

(“Theologie en de stad: leeft de religie omdat God definitief dood is”?)

Prof. Borgman, hoogleraar systematische theologie, Universiteit van Tilburg, gaat hierover het gesprek aan. Met coreferent Ds. Ranfar Kouwijzer (studentenpredikant en o.a. Preek van de Leek) en met alle aanwezigen.Alle ruimte voor debat. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Het Theologisch Café is een initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam samen met de VU. Doel is om één keer per maand met theologen, theologiestudenten en andere belangstellenden een spraakmakend onderwerp te verkennen op het snijvlak van theologie, cultuur en samenleving. Dit café vindt maakt één keer per maand onderdeel uit van het programma van de Sociëteit.