Vieren

In de liturgie ontmoeten we God en ontmoeten we elkaar als leden van het lichaam van Christus. De liturgie en de sacramenten hebben dan ook een belangrijke plaats in de oud-katholieke traditie en het kerkelijk leven. De viering van de eucharistie neemt hierbij de meest voorname plek in.

Vieringen

Op zon- en feestdagen is er om 10:00 uur een gezongen eucharistieviering. Het rooster van de vieringen kun je vinden in de agenda. Daar worden ook extra vieringen aangekondigd. Na afloop van de viering ben je welkom voor een kopje koffie of thee in de pastorie.

Handig om te weten:

  • Bij de ingang staat een van de leden van het welkomstteam klaar. Je ontvangt een gezangboek en een liturgieboekje om de viering te kunnen volgen. Als je vragen hebt over de viering en de gebruiken, aarzel dan niet om de mensen van het Welkom aan te spreken.
  • Tijdens de viering zijn er meestal twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor onze parochie, de tweede collecte heeft een wisselend doel (eredienst, onderhoud kerkcomplex, voedselbank, enz.).
  • De Oud-Katholieke Kerk van Nederland kent een eucharistische gastvrijheid. Dat betekent dat ieder die gedoopt is en de tegenwoordigheid van Christus in brood en wijn wil meevieren, welkom is om deel te nemen aan de heilige Communie. Je kunt aansluiten in de rij, vaak word je daartoe uitgenodigd door iemand van het welkomstteam. In deze kerk is het gebruikelijk dat de kerkgangers knielen aan de communiebank (een knielbank vooraan bij het altaar) en in groepen de communie ontvangen. Men ontvangst de hostie (het heilig brood) op de geopende hand, waarna men deze voorzichtig in de wijn kan dopen. Andere communicanten nuttigen eerst de hostie en drinken uit de kelk. Naar oude traditie kan men ook de communie op de tong ontvangen. Nadat een groep kerkgangers de communie heeft ontvangen, spreekt de priester een zegenbede en gaat men terug naar de kerkbanken.
  • Wanneer je niet wilt of kunt deelnemen aan de communie, dan ben je van harte welkom om naar voren te komen om een persoonlijke zegen te ontvangen. Kruis dan je armen voor de borst om dit kenbaar te maken aan de voorganger.

Kinderkerk

Op de eerste zondag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) is er kinderkerk. De kinderen hebben dan tijdens de dienst onder begeleiding een eigen programma rond de Bijbellezingen van de zondag.

Voor kinderen kan de mis een lange zit zijn. Daarom organiseert een groep enthousiaste ouders de kinderkerk. Er zijn in de gemeentekamer al banken, boekjes, knuffels en ander speelgoed. Voor kinderen die dat willen is er een activiteit. Zo kunnen de kinderen gewoon met de ouders mee naar de kerk. Voor de jongste kinderen is er een verschoontafel aanwezig.

Sacramenten

In de sacramenten komt Gods liefde en genade dicht bij ons aanwezig. De Oud-Katholieke Kerk kent 7 sacramenten, zoals deze in de westerse kerk bekend zijn. Je kunt hier meer lezen over de verschillende sacramenten.

Wanneer je erover denkt om bijvoorbeeld gedoopt te worden, samen met je partner de huwelijksinzegening te ontvangen of behoefte hebt aan het sacrament van verzoening kun je contact opnemen met onze pastores. Je kunt ook bij hen terecht voor een persoonlijk gesprek. Dit is ook mogelijk tijdens de Open Kerk.