. Uitnodiging voor Zilverplus

 

   Oud-Katholieke parochies van de

H.H. Petrus en Paulus en de H.H. Johannes en Willibrordus

Ruysdaelstraat 39, 1071 XA Amsterdam

Na de geslaagde bijeenkomst in oktober van dit jaar willen we dit jaar nog een dergelijke ontmoeting organiseren.

Graag nodigen wij jullie uit om bij elkaar te komen voor een gespreksochtend in de Gemeentekamer.

Onder het genot van koffie of thee zal Peter Ben Smit, onze assisterend pastoor en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht ons iets vertellen over onze contacten met de kerk op de Filippijnen, de groep Filippijnen die maandelijks in ons kerkgebouw hun dienst houden.

Aansluitend zullen wij met elkaar een eenvoudige lunch gebruiken.

Als datum voor deze bijeenkomst is gekozen

donderdag 15 december vanaf 10.30 uur tot ca. 13.15 uur.

In verband met de voorbereiding willen we graag even weten of jullie er zullen zijn.

Met vriendelijke groet,

Dolly van de Laar( 020 6753 784 )

Will Keman ( 020 699 1453)

P.S. Onlangs publiceerde pastoor Smit samen met de Duitse professor Franz Segbers een Nederlandstalig boekje over onze Filippijnse zusterkerk:

  Alberto B. Ramento. Bisschop van Arbeiders en Boeren, Een profetische getuigenis van een bisschop en zijn kerk (Hilversum/Goes: Sync. Creatieve Producties/Nilsson, 2011). Het boekje is in de parochie te verkrijgen voor EUR 10,-.