. 16 nov.: Persbericht UU en OKS

 Persbericht

Oratie bijzonder hoogleraar Oud-Katholiek Seminarie over de rol van de canon in de vroege kerk: Da Vinci Code Revisi

ted

Op 30 november 2011 houdt theoloog prof. dr. Peter-Ben Smit zijn oratie aan de Universiteit Utrecht. Daarin gaat hij na hoe de canon van het Nieuwe Testament tot stand kwam binnen de vroege kerk, en wat de functie van de canon was bij de uitleg – oftewel exegese – van de Schrift. Dit onderwerp kwam enige tijd geleden onder meer in het nieuws vanwege de discussie rond Dan Brown’s Da Vinci Code.

Kan iets wat door mensenhanden tot stand gekomen is, absolute autoriteit hebben? En kunnen de beslissingen van vroegere generaties en interpretatiegemeenschappen bepalen hoe een tekst vandaag gelezen wordt? Deze vragen staan op de achtergrond wanneer het om de vorming van de bijbelse canon in de vroege kerk gaat, en het historisch en theologisch belang daarvan.

Smit stelt in zijn oratie dat niet zozeer de vorm of omvang van de canon van centraal belang was in de vroegkerkelijke ‘canonieke exegese’, maar veel meer de interactie tussen tekst, geloof en gemeenschap. Deze these brengt hij in dialoog met de huidige bijbelwetenschap en kerkgeschiedenis en de oud-katholieke traditie van theologiebeoefening.

De oratie is openbaar toegankelijk.

Prof. dr. Peter-Ben Smit is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht vanwege de Stichting Oud-Katholiek Seminarie, met de leeropdracht Oude katholieke kerkstructuren (alsmede inhoudende leerstellingen en geschiedenis van het oudkatholicisme). Hij vervult zijn leeropdracht binnen de faculteit Geesteswetenschappen, departement Religiewetenschap en Theologie. Onlangs verscheen van hem: Old Catholic and Philippine Independent Ecclesiologies in History. The Catholic Church in Every Place Brill’s Series in Church History 52 (Leiden: Brill, 2011) en met Franz Segbers: Alberto B. Ramento. Bisschop van Arbeiders en Boeren. Een profetische getuigenis van een bisschop en zijn kerk (Hilversum/Goes: Sync. Creatieve Producties/Nilsson, 2011).

Datum en tijd: 30 november 2011, 16:15

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Meer informatie

Voor meer informatie over Prof. Peter-Ben Smit, zie: http://www.uu.nl/hum/staff/PBASmit

 

Oud-Katholiek Seminarie

Rector: Dr. Mattijs Ploeger Bijz. hgl. :Prof. Dr. Peter-Ben Smit

Kinderhuissingel 78 Herengracht 559 HS

2013 AV Haarlem 1017 BW Amsterdam

023-532 6878 020 7371362

m.ploeger@hotmail.com p.b.a.smit@uu.nl

www.seminarie.okkn.nl

Universiteit Utrecht

Andrea van Leerdam, persvoorlichting Geesteswetenschappen, tel. 030 253 8734, a.e.vanleerdam@uu.nl

B.g.g. Wietske de Lange, persvoorlichting Universiteit Utrecht, tel. 030 253 4073