. St. Willibrord en Port Royal

 

Op zaterdag 5 november was in Amersfoort de jaarlijkse Willibrorddag van de werkgroep St. Willibrord.

 

De dag begon met een kennismaking met Vader Stephan Bakker in de Russisch orthodoxe kerk, die gevestigd is in wat voorheen de kapel van het Oud-katholiek semninarie en gewijd is aan Crnelius de Honderdman. Vader Stehan leidde ons langs alle ikonen en liet ons in snel bestek kennismaken met het wezenlijke van de orthodoxe traditie.

 

Vervolgens luisterden wij naar en spraken met Edweard Cortvriendt over Augustinus. Want de werkgroep heeft grootse plannen voor het komend seizoen. Er is een bijeekomst in de Advent en een vervolg in de Vasten, dit mede ter voorbereiding van de geplande reis naar Port Royal in de week na Pinksteren. Op dit moment is de reis volgeboekt, maar een reservelijst is open. Informatie: rinahomnan@live.nl

 

Mgr. Dr. D.J.Schoon geeft een lezing over over de relaties van onze

kerk met Port Royal onder de titel: “Vrij en gebonden.” Over de katholieken in

de Republiek en de beweging rond Port-Royal.” De lezing is in de Advent op

zaterdag 3 december 2011 om 14.30 uur in de kerk aan de Ruysdaelstraat 39

te Amsterdam.

In de Veertigdagentijd zal Drs. Lidwien van Buuren een lezing geven

over Philippe de Champaigne en zijn spannende relatie met enerzijds

het Franse hof (Richelieu, Lodewijk XIII en vooral XIV)en het groeiende

absolutisme en anderzijds Port-Royal.

Hierin komt de strijd om het formulier en de geschiedenis van Port-Royal aan bod.

In deze lezing gaat het ook over of er zoiets als een ‘jansenistische’ esthetiek

bestaat, wat dat inhoudt en of je Champaigne een ‘jansenistische’ schilder kunt noemen.

Deze bijeenkomst is gepland voor zaterdag 10 maart 2012 om 14.30 uur in de

Torenpleinkerk, Schoolstraat 5 te Vleuten.