. Olijfbomen in Palestina

Houd hoop levend

 

Op zondag 6 november A.D. 2011 vierden we het feest van de H. Willibrord,

patroon der Nederlanden, van de Oud-Katholieke Kerk in het algemeen en in het

bijzonder medepatroon van de Amsterdamse parochie. Uit de Eucharistieviering

vloeit de diakonia, het dienstwerk aan de medemens, voort. In dit kader van deze

“liturgie na de liturgie” vroeg Brechtje van Bergen aandacht voor de

olijfbomencampagne “Houd hoop levend”. Deze is begonnen in Palestina zelf door

de YMCA Oost-Jeruzalem en de YWCA Palestina. In Nederland wordt de

campagne ondersteund door Cordaid, ICCO, IKV/Pax Christi en de YMCA en

YWCA.

 

Tijdens en na het koffie drinken in de gemeentezaal illustreerde Brechtje haar werk

binnen deze campagne met digitale foto’s, genomen in Israël. In Palestina worden

olijfbomen van Palestijnse boeren omgekapt door het Israëlisch bezettingsleger.

Meestal ten behoeve van de bouw van de grote scheidingsmuur tussen Israël en

Palestina. De muur wordt door Israël gebouwd, maar staat eigenlijk grotendeels op

het land van de Palestijnse boeren. Zij krijgen geen geld voor het verlies van hun

bomen terwijl de boeren juist moeten leven van de verkoop van de olie die van de

olijven wordt gemaakt. Minder olijfbomen betekenen minder inkomsten. En door de

bezetting kunnen de boeren hun olijfolie ook moeilijk verkopen in het buitenland.

Hierdoor leven veel Palestijnse families in moeilijke omstandigheden. Sinds 2000

zijn er door het Israëlisch leger al duizenden hectaren landbouwgrond en

honderdduizenden olijfbomen vernield. De bouw van de muur is volgens het

Internationaal Gerechtshof illegaal en staat de vrede in de weg.

 

“Houd hoop levend”roept op om de Palestijnse boeren en hun gezinnen te helpen

en hoop te bieden op een betere toekomst door het sponsoren van olijfbomen.

Eén boom kost 20 euro. De parochie heeft al zeven bomen voor haar rekening

genomen. Wie een boom wil sponsoren, kan het geld overmaken op de rekening

van de parochie (20141) t.n.v. Oud-Katholieke Parochie Amsterdam onder

vermelding van “olijfboom”.

Er is ook behoefte aan vrijwilligers voor de campagne. Neem dan s.v.p. contact op

met: Olijfbomencampagne “Houd hoop levend”. Het adres is: F.C. Dondersstraat,

3572 JB Utrecht, telefoon 06-45523886, e-mail: info@planteenolijfboom.nl. Zie

ook de website: www.planteenolijfboom.nl.

Marina van der Waag