. Persbericht

Bijzondere spiritualiteit voor gewone gelovigen: Boekpresentatie en lezing

Op 19 en 24 oktober presenteert Dr. Koenraad Ouwens, docent  liturgiek aan het Oud-Katholiek Seminarie, zijn nieuwe boek:

De hymnen in het getijdenboek van Willibrordus Kemp

In het kader van een lezing over deze bijzondere  kerkelijke persoonlijkheid  uit de 18de eeuw, getiteld:

‘Bijzondere spiritualiteit  voor ‘gewone gelovigen’.
Het lekenbrevier (1731) van Willibrordus Kemp (1678-1747)

Met deze lezing en boekpresentatie werpt Ouwens nieuw licht op de katholieke spiritualiteit in de 18de eeuw.Willibrordus Kemp, het onderwerp van de lezing, was als priester en theoloog werkzaam   en publiceerde  ondermeer een gebedsboek voor leken in 1731.

De lezing en boekpresentatie vindt plaats op

19 oktober in Utrecht, “In de Driehoek” (Willemsplantsoen 1c) en op

24 oktober in Haarlem, kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria, (Kinderhuissingel 76),

 beide malen om 20.00 uur. De   lezing en presentatie maakt deel uit van de serie Theologenlezingen over het thema “Traditie als  inspiratie?”

Bezoekers van de lezingen biedt Dr. Ouwens een  attentie aan in de vorm van  tien hymnen van Willibrordus Kemp in modern Nederlands.

 

Voor meer informatie over het Oud-Katholiek Seminarie, zie: www.seminarie.okkn.nl,

voor meer informatie over Dr. Koenraad Ouwens, zie www.koenraadouwens.com,       

en voor de  lezingenserie, zie: www.haarlem.okkn.nl, of www.cultuur-okkn.n,l       

zie ook www.okkn.nl voor algemene informatie over de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.