. Oratie Peter-Ben Smit – 30 november in Utrecht

 

Oratie Peter-Ben Smit

Op 30 november houdt Peter Ben Smit in Utrecht zijn oratie als hoogleraar. De titel is “De canon – een oude katholieke kerkstructuur?”

De oratie vindt plaats in het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht, en begint om 16.15 uur.