. Het Klankbord 483 Najaar 2011

Het Klankbord ligt vanaf zondag 16 oktober op de informatietafel in de kerk