. UItnodiging en Agenda Najaarsgemeentevergadering

 

 Oud-Katholieke parochies van de H.H. Petrus en Paulus en de H.H. Johannes en Willibrordus

Ruysdaelstraat 39, 1071 XA Amsterdam

 

UItnodiging en Agenda voor de Najaarsgemeentevergadering

Het kerkbestuur van de oud-katholieke parochie van Amsterdam nodigt alle gemeenteleden en gastleden van onze parochiegemeenschap uit voor de najaarsgemeentevergadering op

Zondag 23 oktober 2011 om 11.45 uur in de Gemeentekamer

AGENDA

Opening en vaststelling van de agenda

Mededelingen vanuit het bestuur

Notulen van de gemeentevergadering van 19 mei 2011
Bespreking Agenda Synode 2011 door een der synodalen

Stand van zaken invulling vacatures kerkbestuur

Rondvraag

Het kerkbestuur verwacht zoals elk jaar een vruchtbare discussie en een goede opkomst van de hele parochie.

Dick Schoon, pastoor/voorzitter Will Keman, secretaris