De Amsterdamse parochie en het Vastenproject

De opbrengst voor de gekozen projecten in de Veertigdagentijd was bijna 1000 € !

 De opbrengst voor de gekozen projecten in de Veertigdagentijd was bijna 1000 €!

De eerste zondag, 13 maart, was bestemd voor de erbarmelijke situatie in Palestina, zie toelichting hieronder.
De volgende zondagen wordt er aandacht besteed aan de StichtingJan. KLM (geen website) welke in 2005 is opgericht door een Nederlandse vrouw om kinderen en volwassenen in Ethiopië te ondersteunen. Op de verschillende zondagen werden diverse doelen hiervan toegelicht aan het eind van de dienst en hiervoor bleek een grote offervaardigeheid.

Bij de situatie in Palestina ging over om twee activiteiten:

   1. Het Kairos document, dat is aangeboden door de christelijke kerkleiders in Palestina aan alle kerken in de wereld via de Wereldraad van Kerken, vraagt om begrip en steun.
   2. Het project Houd Hoop Levend vraagt om olijfbomen te sponsoren, zodat er hoop blijft voor de Palestijnen om te kunnen leven ook in de toekomst.

Beide projecten noemen een aantal manieren waarop wij kunnen helpen, individueel en als parochie.

   1. Gebed. Dit kan individueel thuis  maar het was ook opgenomen in de voorbeden door de pastoor en hiermee werd het deel van de actie door de parochie als èènheid.
   2. Olijfbomen sponsoring: Kosten 20 € per boom.  Gezamenlijk via de collecte: zeven bomen, maar we hebben ook gevraagd om individuele actie. Op deze manier is tenminste nog èèn boom gesponsored, bovendien heeft een buurtbewoner/ondernemer de gegevens opgevraagd om met zijn personeel er mee aan de slag te gaan. Zò werkt onze activiteit door buiten de eigen parochie en dat is natuurlijk alleen maar heel fijn!