Oost en West zoeken nog steeds naar een gemeenschappelijke datum voor Pasen

lees verder onder: Oecumene > Wereldraad in de menu balk