Christenen, moslims, joden en humanisten hand in hand op zondagmiddag 13 maart in Amsterdam

Levensovertuigingen voor meer verdraagzaamheid in de samenleving.

  
 
Vijandige uitlatingen en gedragingen jegens burgers met een religieuze levensovertuiging nemen steeds scherpere en onrustbarendere vormen aan. Momenteel zijn vooral moslims doelwit van deze laakbare uitlatingen. Ook joden worden geconfronteerd met onacceptabel gedrag als zij bijvoorbeeld als herkenbare jood over straat gaan. Een verwerpelijke ontwikkeling die niet alleen in de maatschappij waarneembaar is maar ook in de politiek.
 
 
Joden, moslims, christenen en humanisten achten deze gang van zaken funest voor de harmonie en saamhorigheid in de samenleving. Zij roepen daarom hierbij alle burgers op om – verenigd met elkaar – het hoofd daaraan te bieden en op te komen voor een tolerant en vreedzaam Nederland. Iedere burger wordt opgeroepen om hand in hand een solidair front te vormen voor respect voor én van alle religies en levensovertuigingen. Dit zal gebeuren via een menselijke keten die wordt gevormd tussen moskee, synagoge en kerk. 
Met deze actie wordt aangesloten bij het programma van de gemeente Amsterdam  “Discriminatie – we zijn er klaar mee”. Tevens wordt ook aangesloten bij de landelijke manifestatie tegen discriminatie, anti-semitisme en islamofobie van het Platform tegen racisme en uitlsuiting op 19 maart 2011in Amsterdam. 
Plaats: Amsterdam, de Pijp Startpunt: Selimeye moskee, Govert Flinckstraat 286Datum: 13 maart 2011
Tijd: 15.00 uur. 
 
De route: Govert Flinckstraat 286( start)- Gerard Douwesstraat-Vredesplein (einde). In de vredeskerk zal een aantal mensen toespraken houden.                  Namens de Initiatiefgroep:
 
Joke Jongejan:06-13785908
Harry Polak:06-41286611
Mohamed Rabbae: 06-30159220