Interessante lezingenserie

24/2, 24/3, 28/4 en 26/5

10Wellicht herinnert u zich dat een van de aanbevelingen was uit de bijeenkomsten vorig jaar over het functioneren van onze parochie om lezingen te gaan organiseren.

Die lezingen zijn bedoeld om kennis te vergroten, de band tussen de parochianen te versterken en ook ruimer geïnteresseerden informatie te geven.

 

Na beraadslagingen is er voor dit voorjaar een korte serie lezingen gepland, en wel op

24 februari (dus misschien net nadat u dit Klankbord leest),

24 maart,

28 april en

26 mei,

telkens om 20.00 uur ‘s avonds in de gemeentezaal, vanaf 19.45 uur koffie.

De middelste twee lezingen gaan over de liturgie en worden gehouden door dr. Mattijs Ploeger, pastoor van Haarlem en rector van het Seminarie. De andere twee worden gehouden door de ons welbekende theoloog drs. Lidwien van Buuren, en gaan over de filosoof Blaise Pascal en de schilder Philippe de Champaigne, die beiden banden hadden met het klooster Port-Royal en daarom als jansenisten gelden.

We hopen dat de lezingen niet alleen parochianen trekken, maar ook vrienden en geïnteresseerden van buiten de parochie. U mag er dus flink reclame voor maken!

Om de kosten te dekken, wordt per avond een bijdrage van 5 euro gevraagd.

Heeft u nog vragen kunt u terecht bij een van de leden van het kerkbestuur.