Een gastvrije ontvangst

Uitnodiging aan kerkwachten en allen die hier belangstelling voor hebben

10  Werkgroep Vorming en Toerusting organiseert op zaterdag 9 april 2011 opnieuw een toerustingsdag voor iedereen die betrokken is bij het openstellen van kerken. Dit is een-  op zichzelf staand- vervolg van de dag in maart 2009. Mensen die er toen niet bij waren, zijn nu van harte welkom.

Voor het ochtendprogramma is gekozen voor een praktische invulling. Er wordt gevraagd folders en/of boekjes mee te nemen die aanwezig zijn in de verschillende kerkgebouwen.

Tijdens de vorige Gastvrij- Ontmoeting is er doormiddel van een rollenspel geoefend in het ontvangen van bezoekers. ditmaal is de focus gericht op de bezoekers zonder kerkelijke achtergrond. Hoe vertel je wat een kerk is en wat wij daar doen en beleven. Wat is geloven eigenlijk?
Kees van der Zwaard is uitgenodigd om op inspirerende wijze verder te helpen, hij is theoloog en theatermaker.  Als geen ander is hij in staat de religieuze onderwerpen ter sprake te brengen in een eigentijdse vorm.

Deze dag is bedoeld voor iedereen die als vrijwillige of als betaalde kracht wil nadenken met ons over de ontmoeting met mensen van nu. En voor iedereen die graag een workshop van Kees van der Zwaard wil meemaken.

Waar?

In het schoollokaal, Mariahoek te Utrecht,
op zaterdag 9 april 2011.
Aanvang 10.30 uur en afronding om 15.00 uur.
Vanaf 10.15 uur is er koffie en thee,

Als u zelf een lunchpakket meeneemt, zorgen wij voor melk en karnemelk.

Voor verdere informatie kunt u zich richten tot Joke Kolkman, j.kolkman@xs4all.nl of tot het bisschoppelijk bureau.
Opgave voor de dag bij Mariska Donker, zo mogelijk voor 1 april 2011.

Zie hier voor de volledige folder voor 9 april.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 februari 2011