Eredoctoraat voor aartsbisschop Williams

Eredoctoraat voor aartsbisschop Williams

10 De Katholieke Universiteit Leuven reikt op 2 februari een eredoctoraat uit aan de aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, voor zijn rol als ‘publiek theoloog’ en als nationaal en internationaal kerkleider. Dat maakte de instelling gisteren bekend.

Rowan Douglas Williams (1950) is als aartsbisschop van Canterbury primaat van de Church of England en het symbolische hoofd van de wereldwijde Anglicaanse Gemeenschap, de op twee na grootste christelijke kerkfamilie ter wereld. Williams was professor of Divinity aan de universiteiten van Oxford en Cambridge. Hij publiceerde tal van studies over de kerkvaders, over de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit en over de raakvlakken tussen theologie, literatuur en samenleving.

“De manier waarop hij theologisch gefundeerd gedachtegoed inschakelt in het maatschappelijk debat, zoals in zijn boek over 9/11, kan men beschouwen als een schitterende illustratie van het begrip ‘publieke theologie'”, aldus de universiteit in een verklaring. “Aartsbisschop Williams neemt gedreven deel aan tal van maatschappelijke debatten, waarbij hij de controverse niet schuwt. Hij heeft gepubliceerd en gedebatteerd over oecumene, de verhouding met de islam in een multiculturele samenleving, homoseksualiteit, het openstellen van het bisschopsambt voor vrouwen, mondiale economische ontwikkelingen enzovoort.”

“Zijn grote leiderschapstalenten zet hij in om de samenhang te bewaren in de sterk gediversifieerde Anglicaanse gemeenschap en om de eigen identiteit van een op bijbel, traditie én rede gebaseerde kerk te blijven verdedigen.”

De universiteit eert Rowan Williams voor zijn rol als ‘publiek theoloog’ en als nationaal en internationaal kerkleider. “Met een intellectueel rijk, christelijk gedreven en genuanceerd discours is hij een belangrijke en inspirerende stem in actuele levensbeschouwelijke en maatschappelijke debatten, en draagt hij bij tot een beter verstaan van de rol van religie in het hedendaagse Europa.”

Eredoctoraten
De Katholieke Universiteit Leuven reikt jaarlijks eredoctoraten uit aan personen met bijzondere verdiensten op wetenschappelijk, maatschappelijk of cultureel vlak. De andere laureaten zijn historicus en essayist  Timothy Garton Ash, auteur Claudio Magris en econome Maria Nowak.

Bron: katholieknederland.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 januari 2011