Voortgang Restauratie

7 april 2010 – Bericht van Jan Muijsert:

15 Het is nu bijna zover!

 Aanstaande maandag 12 april start Scheurer met de bouw van de steiger. Zij hebben de objectvergunning ontvangen en aan ons doorgestuurd. Vrijdag 9 april wordt de schaftgelegenheid geplaatst en op vrijdag 16 april hebben we om 11 uur een afspraak om een  

rondgang over de bouw te houden.

Vorig bericht:

Alle vereiste vergunningen van het Stadsdeel zijn binnen en de planning van de aannemer is ontvangen. Ook een door een gespecialiseerd bedrijf verricht onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is positief.

De werkzaamheden aan het dak beginnen op 6 april, direct na Pasen dus. De eerste weken natuurlijk eerst steigerbouw en sloopwerkzaamheden . Het zal een wat rommelige tijd worden die niet ongemerkt voorbij zal gaan. De gemeentekamer zal door de bouwvakkers niet worden gebruikt, er komt een eigen bouwkeet. Alle gemeenteactiviteiten en verhuur kunnen gewoon doorgaan. Als alles conform de planning verloopt en het weer geen spelbreker is, zal eind mei het 

nieuwe pannendak klaar zijn. Reuze spannend dat straks de kerk er weer uit ziet als bij de bouw!

De orgelrestauratie staat gepland vanaf medio augustus en zal circa 3 maanden in beslag nemen. In deze periode krijgen we een koororgel van em.past. Jacob Spaans te leen. Inmiddels zijn al weer enige maanden geleden 3 loggers geplaatst die temperatuur en relatieve vochtigheid in de kerk registeren.

De extra collecten voor de restauratie hebben in 2009 € 4.500 opgebracht. Ook dit jaar gaan we met die collectes door, want er is nog veel geld nodig. Ter herinnering: het rekeningnummer van de restauratierekening is 24.91.34.527 t.n.v. Oud-Katholieke parochies Amsterdam