Echternach: bedevaart ter ere van St Willibrord

   Op dinsdag 25 mei 2010 – derde Pinksterdag – is het weer zover: de jaarlijkse springprocessie te Echternach.

 Een aantal oud-katholieken zijn regelmatige en enthousiaste deelnemers aan de springprocessie en na afloop van de deelname van mgr. Joris Vercammen en pastoor Wietse van der Velde aan een Willibrorduscongres in de dagen van de springprocessie 2008 in Echternach ontstond het idee van een grotere oud-katholieke deelname.

Toegejuicht door vele mensen trekt de springprocessie ter ere van de heilige Willibrord, apostel der Nederlanden, door de straten van Echternach. De mix van devotie en folklore leidt tot een goed bezochte processie. De nadruk dient echter te liggen op devotie. Mocht u dit jaar met de oud-katholieke deelnemers mee willen springen of heeft u vragen, dan verneem ik dat graag via edwardsmit@hetnet.nl of via 06 1205 1469.

Springen en dansen

Alhoewel een springprocessie genoemd, is het een combinatie van lopen en het uitvoeren van een basale danspas op muziek. De gehele stoet is onderverdeeld in groepen, o.a. van Pax Christi, burgers van diverse dorpen en stadjes in de buurt en een aantal groepen Einzelpilger.

De Einzelpilgergroepen bestaan, wellicht niet geheel onverwacht, uit afzonderlijke individuen en kleine groepen van enige personen. Een groep bestaat uit naar schatting 50 rijen van 5 personen elk en wordt voorzien van een muziekkorps.

Bij deze Einzelpilger sluiten wij als oud-katholieke groep aan.

U dient een witte, en vooral schone, stevige zakdoek, servet o.i.d. mee te nemen. Middels deze stukjes textiel heeft u met andere pelgrims op flexibele wijze contact, wat u van pas kan komen indien er daadwerkelijk wordt gesprongen. Tijdens de tocht wordt u toegejuicht door omstanders, veelal toeristen, familie en bekenden.

Na enige tijd wordt de basiliek bereikt. U merkt dit onder andere doordat de gemiddelde snelheid drastisch daalt. Dit komt omdat vele groepen door de smalle deuren van de basiliek en de crypte worden gevoerd. Bij de crypte aangekomen loopt u langs de schrijn van Sint Willibrord.

Wanneer

Om goed in de stemming te komen is het aan te bevelen reeds op maandagavond 24 mei 2010 aanwezig te zijn. Om 20.00 uur begint dan de openingsdienst, gevoerd in afwisselend Frans, Duits en Letzeburgisch. De dienst wordt bijgewoond door vooraanstaande personen en dus ook door u. Na afloop van deze dienst begeven de aanwezigen zich in stoet naar de crypte van de basiliek. De Nederlandstaligen verlaten de crypte eerst nadat het Wilhelmus is gezongen, en wel het 6e couplet.

Dinsdag 25 mei 2010

Bij voldoende animo verzamelen wij ons om 08.00 uur bij de Petrus en Pauluskerk, en houden een oud-katholieke eucharistieviering waarin mgr. Joris Vercammen, de aartsbisschop van Utrecht, voorgaat. Het is dan wel van belang dat u zich daarom uiterlijk 10 mei 2010 opgeeft, want bij te weinig aanmeldingen gaat deze O.K. dienst niet door.

De springprocessie zelf is op dinsdag 25 mei 2010. Om 9.30 uur begint de springprocessie. Een vroege groep is zo rond 11.45 gereed.

Verblijf

Dit deel van Luxemburg en aanpalend Duitsland is rijk voorzien van hotels en jeugdherbergen, onder andere in Echternach, Vianden en Bollendorf.

Zowel de reis als de overnachting dient u zelf te regelen.

Op www.willibrord.lu vindt u een uitgebreid schema van Roomse kerkdiensten. Ook staat hier vermeld wat u wel en vooral niet moet doen.

(de foto bij dit bericht is overgenomen van okkn.nl)