Kerkelijke zending Jan Wojcik

overgenomen van de landelijke website OKKN.nl

 

 

Priester Jan Wojcik (midden)
Tijdens de dienst van de oliewijding in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria te Haarlem op maandag 29 maart jl. werd de priester Jan Wojcik (midden) opgenomen in de geestelijkheid van het bisdom Haarlem.
Priester Wojcik werd in 1968 in Krakau geboren, studeerde theologie in Polen en Nederland en werd in 1998 priester gewijd in de Rooms-Katholieke Kerk.
Na korte tijd parochiepastoor te zijn geweest werkte hij sinds 2006 als aalmoezenier bij de krijgsmacht.
In verband met zijn overgang naar de Oud-Katholieke Kerk heeft hij een plaats bij de protestantse tak van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht gekregen. Hij zet zijn werk als aalmoezenier voort met een kerkelijke zending namens de Oud-Katholieke Kerk en volgt daarnaast de kerkelijke opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie. De incardinatie van Jan Wojcik werd bijgewoond door verschillende van zijn naaste collega’s.
Foto: Michiel van ‘t Erve
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 april 2010