Gespreksgroep levens- en geloofsvragen

 

In het geloof gaat het om wat ons werkelijk aangaat, boeit en beweegt: om de diepste levensvragen die we in het licht stellen van de bijbel en de traditie van de kerk van alle eeuwen. En die leveren vaak op hun beurt nieuwe vragen op. Wij gaan dit voorjaar een Gespreksgroep organiseren.

Vanuit de levensvragen van de deelnemers willen we daar over de inhoud van het Christelijk geloof praten. Wij willen ervaringen delen, vragen stellen, maar ook op zoek gaan naar antwoorden, die, hoe voorlopig ze soms ook zijn, ons verder helpen.

Iedereen is welkom. Om onze bijeenkomsten van gesprekstof te voorzien, hebben we als uitgangspunt fragmenten uit twee boeken gekozen:

Anselm Grün, Anselm Grüns boek met antwoorden

Tom Wright, Eenvoudig christelijk

Gespreksleiders zijn: Jarek Kubacki en Lambert Jordens

Wij willen vier keer op vrijdagavond bij elkaar komen: elke keer bij iemand van de deelnemers thuis. Iedereen die er belangstelling voor heeft, kan zich opgeven bij de pastorale werker, Jarek Kubacki: telefonisch: 06-38720959, 

per email: Joosd-luka@tlen.pl

persoonlijk: voor of na de zondagse viering. Dan kijken we of er genoeg deelnemers zijn om de groep op te starten. Ik hoop dat het wel het geval zal zijn en dat we leuke en boeiende avonden met elkaar tegemoet gaan

Kijk ook op de agenda!