Agenda Gemeentevergadering

  

Oud-Katholieke parochies van de

H.H. Petrus en Paulus

en de

H.H. Johannes en Willibrordus

Ruysdaelstraat 39

1071 XA Amsterdam

UItnodiging en Agenda voor de Voorjaarsgemeentevergadering

Het kerkbestuur van de oud-katholieke parochie van Amsterdam nodigt alle gemeenteleden en gastleden van onze parochiegemeenschap uit voor de voorjaarsgemeentevergadering op

Zondag 16 mei 2010 om 12.00 uur in de Gemeentekamer

AGENDA

  1. Opening en vaststelling van de agenda

  1. Mededelingen vanuit het bestuur

  1. Notulen van de gemeentevergadering van 25 oktober 2009

  1. Jaarverslag 2009 en informatie over de jaarrekening 2009

  1. Bespreking Parochiescan, zie bijlage.

  1. Stand van zaken restauratie

  1. Synodebesluit 17 april 2010. Jan Muijsert licht de bijbehorende bijlage toe.

  1. Rondvraag

Het kerkbestuur verwacht zoals elk jaar een vruchtbare discussie en een goede opkomst van de hele parochie.

Dick Schoon, pastoor/voorzitter Will Keman, secretaris