Restauratie kerkdak 4.

3 mei 2010 Bericht van Jan Muijsert

De afgelopen week is weer hard gewerkt aan de restauratie van het dak. Het verwijderen van de oude asfaltleien is volgens deskundigen niet strikt noodzakelijk. Ze zijn dus gewoon blijven liggen onder de nieuwe tengels en dakpannen. De oude versleten goten zijn door de loodgieter verwijderd en nieuwe goten aangebracht. Dit is in verband met brandrisico met vele veiligheidsmaatregelen omgeven. Gelukkig hebben zich geen ongelukken voorgedaan met het lassen.  Deze week gaat ook het dakbedekkersbedrijf weer verder aan de slag met het leggen van de pannen. De toren is inmiddels klaar. Het leggen van de pannen op het dak van de kerk  gaat minimaal nog een week duren. En in de toren wordt schilderwerk uitgevoerd nu de steigers er nog staan. Van de voortgang zullen we via de site verslag doen. Ook buurtbewoners leven actief mee. Zo werden wij er op gewezen dat de dakkapellen niet terugkomen en dus de kerk niet volledig in de oude staat wordt gerestaureerd!
De eerstkomende bouwvergaderingen is op 17 mei. Als alles meezit, volgt dan ook de eerste oplevering. Hopelijk is dan ook het probleem van de lekkages in de kerk opgelost .  En er wordt ook al gesproken over de daarna komende werkzaamheden. Zo is ook de rest van het schilderwerk aan kerk en pastorie volgend jaar weer nodig, de laatste keer was in 2002 . En er moeten ARBO voorzieningen getroffen worden om veiliger op het dak te kunnen, maar dat gebeurt voornamelijk in de kap van de kerk en is van buiten niet zichtbaar.