Materiaal gebedsweek voor de Eénheid 2010

 

15 Raad van Kerken Amsterdam: 

Voor meer informatie neem contact op met ds. Veronique Lindenburg, vlindenburg@hetnet.nl

De Week van Gebed vindt plaats van 17 tot 23 januari 2010. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben allebei materialen ontwikkeld voor de gebedsweek, variërend van liturgisch materiaal en gebedsfolders tot promotiemateriaal en suggesties voor jongeren- en kinderwerk. Tijdens de gebedsweek zullen christenen uit verschillende tradities stilstaan bij de opdracht om in spreken en handelen een getuige te zijn van Christus. Het gemeenschappelijke thema maakt het voor plaatselijke gemeenten, parochies en gebedsgroepen makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven. “We roepen kerken plaatselijk op om elkaar op te zoeken om het materiaal in te zetten”, zeiden Wim Althuis van de Evangelische Alliantie en Geert van Dartel namens de Raad van Kerken.  


Thema: Bidden
Het thema verbindt bidden en werken met elkaar. Het thema is gebaseerd op de bijbeltekst uit Lucas 24:48 waar staat: ‘Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen’. De keuze voor dit thema heeft direct te maken met de Wereld Zendingsconferentie die precies honderd jaar geleden plaatsvond in Edinburgh. Deze conferentie was een mijlpaal in de interkerkelijke missionaire samenwerking. 

www.weekvangebed.nl

Als materiaal is/komt beschikbaar:

Prijzen (inclusief porto):

boekje € 0,80
poster € 1,00
kaart € 0,15

Bij bestelling van 5 boekjes of meer ontvangt u 1 poster gratis; bij bestellingen van 50 ex. of meer: boekje € 0,70

Bestelformulier

* Inleiding op het thema

* Boekje (met orde van dienst en teksten voor de acht dagen) (pdf-bestand)

* Gebeden

* Liederen

* Meditatie/preekschets bij het thema
   – Wout van Laar

   – Klaas van der Kamp

   – Jaap Haasnoot