Muziek in de Advent in de eucharistievieringen

  A D V E N T

Eucharistievieringen om 10.00 uur

m.m.v.

zondag 29 november:

Wijnand van Klaveren  orgel en Gertjan Arentsen bariton

 

zondag 6 december:

The Anglican Singers o.l.v. Martin van Bleek

 

zondag 13 december:

Schola Rhythmus et Metrum (gregoriaans) o.l.v. dr.D.van Kampen

 

zond.20 december:

Sabine Poiesz viool

KINDERKERK

OUD-KATH.KERK,RUYSDAELSTR.39, AMSTERDAM

Aanvullende informatie bij 13 december

Schola Rhythmus et Metrum

Zondag 13 december a.s. zingt de gregoriaanse Schola Rhythmus et Metrum o.l.v. Dick van Kampen tijdens de eucharistieviering.

De Schola Rhythmus et Metrum zingt conform de oorspronkelijke uitvoeringspraktijk in de 8e en 9e eeuw, de tijd waarin het Gregoriaans in Frankrijk ontstond uit een vermenging van twee eerdere vormen van kerkmuziek, het Oud-Romeins en het Gallicaans.

Kenmerkend is dat de muziek de zeggingskracht van de Latijnse woorden, zowel in hun accentuatie als in de spreekduur van de afzonderlijke lettergrepen, nog eens extra onderstreept, en dat deze verbanden zich uiten in bepaalde pieken in de melodiegang en welomschreven lengteverschillen tussen noten.

Alleen dan komen de Latijnse woorden ontleend aan de H.Schrift muzikaal tot hun recht.

Het  Gregoriaans dat u meestal hoort wordt op een wijze gezongen die doet denken aan wat in de 13e eeuw gebruikelijk was en vaak zelfs met 19eeeuwse toevoegingen. Daarbij gaat het intieme verband tussen tekst en muziek, hoe mooi het ook moge klinken, in feite verloren.

 

De Schola Rhythmus et Metrum ziet het oorspronkelijke Gregoriaans als een kostbaar stuk cultuurgoed waarvan zij het belangrijk vindt om dat te bewaren en door te geven.

 

tevens KINDERKERK

 

OUD-KATH.KERK,RUYSDAELSTR.39, AMSTERDAM