Afscheid Age Kramer

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam nodigt u uit voor het afscheid van Age Kramer, directeur van het Kerkelijk Bureau. Op 1 december start hij bij het Zeister Zendingsgenootschap als Algemeen Secretaris.

Age Kramer heeft zijn sporen verdiend gedurende de zeven jaar dat hij werkzaam was voor de Protestantse Kerk Amsterdam. Hij was trainer en adviseur, daarna directeur van De Schinkel en is nu directeur van het Kerkelijk Bureau. In het vernieuwingsproces waarmee de Protestantse Kerk Amsterdam al een aantal jaren bezig, is speelde hij een belangrijke en inspirerende rol.

Het bestuur en de collega’s van zijn team op het Kerkelijk Bureau betreuren zijn vertrek, maar wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe baan. Van harte welkom in de Noorderkerk om samen Age Kramer uit te zwaaien.

Redmer Kuiken,
voorzitter Algemene Kerkenraad Prot. kerk Amsterdam

Wanneer: Vrijdagmiddag 13 november 2009, 16.00 – 18.00 uur
Waar: Noorderkerk, Noordermarkt, Amsterdam-Centrum

De Noorderkerk is te bereiken met de blauwe Stop/Go minibus, die elke 12 minuten vertrekt van Amsterdam CS, voor het IBIS hotel