Jubileum van de Amsterdamse Russisch-Orthodoxe Parochie

  

Symposium met burgemeester Cohen

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van onze parochie vindt op vrijdag 4 december 2009, feest van de Tempelgang van de Moeder Gods, een symposium plaats met als thema “Wat kan de Russisch-orthodoxe parochie betekenen voor Amsterdam?”. Onze parochie, met haar vele culturen en talen, helpt vele migranten op weg in de Nederlandse maatschappij zonder dat ze daarbij hun cultuur verliezen. Kan dit model een inspiratie zijn voor andere geloofsgemeenschappen? Of is het spirituele leven van de parochie veel belangrijker voor de stad? De schoonheid van de diensten? Of blijven we voornamelijk een interessant randfenomeen? Vanuit vier perspectieven zal worden gesproken over de plaats van onze kerk in de stad: het stadsbestuur, de andere kerken, civil society en de orthodoxe Christenen zelf. Sprekers zijn: burgemeester Job Cohen, Jurriën Beumer (hoofd van het oecumenisch initiatief “Stem in de stad” in Haarlem), Hubert Smeets (ex-correspondent NRC in Moskou, ex-hoofdredacteur Groene Amsterdammer) en vader Meletios Webber (Orthodox abt, geestelijk verzorger, verslavingsdeskundige en gastpriester in Amsterdam in 2007 en 2008. Aanvang symposium: 16.00 (kerk open 15.30). Toegang is gratis

 10.30 – Viering van de Goddelijke Liturgie van het Feest van de Tempelgang van de Moeder Gods (Oude kalender)


16.00 – Symposium: Welke bijdrage kan onze parochie maken voor de stad Amsterdam?

              Na afloop van het symposium: Receptie

 

19.30 – Uitvoering door het monnikenkoor uit ChevetogneAdres van de Russisch-Orthodoxe Kerk:

Lijnbaansgracht 47-48

1015 GR Amsterdam

www.orthodox.nl

e-mail:office@orthodox.nl