Vrijdag 13 november: ROMAN en RELIGIE

  

VRIJDAG 13 NOVEMBER: ROMAN en RELIGIE

Knielen op een bed violen van Jan Siebelink is een prachtig boek dat in Nederland een gevoelige snaar heeft geraakt. Centraal staat de religieuze beleving van Hans Sievez die lezers aantrekt en afstoot. In zijn lezing probeert Edwin Koster die religieuze beleving inzichtelijk te maken. Dr. Edwin Koster is universitair docent Filosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit in Amsterdam en coördinator van het onderwijs in de Wijsgerige Vorming aan dezelfde universiteit. Samen met Wessel Stoker redigeerde hij Roman en religie. Bespiegelingen over godsdienst in ‘Knielen op een bed violen’ (Meinema).