De Hof van (H)eden

 


Wij en DE HOF VAN
(H)EDEN

Zondag 17 mei ging de Hof van (h)Eden opnieuw open tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht.

Deze groene hof is gelegen tussen vier eeuwenoude hof(jes)panden, die in laatste jaren goed zijn gerestaureerd en in eigendom zijn gebleven van de Protestantse Diakonie, na de verkoop van de Amstelhof aan de Stichting Hermitage. Erin zijn gehuisvest de administratieve onderdelen van de PKA (Prot. Kerk A’dam) zoals de Diakonie, het Kerkelijk Bureau, het Prot. Jeudwerk en De Schinkel. Maak ook een aantal belangrijke diakonale projekten hebben hier een goede plek gevonden van waaruit zij kunnen opereren tot heil van de stad Amsterdam.

In de Amstelrank, in 1789 gebouwd als armenhofje door Johanna Bontekoning en nagelaten aan de protestantse kerk vindt u nu Het Wereldhuis. Hier wordt ruimte geboden aan mensen met of zonder verblijfsvergunning om hun zaken op orde te brengen. Hier vinden ze informatie en kunnen ze een taalcursus regelen of stappen ondernemen om bijv. een zelforganisatie op te richten voor schoonmakers. Hier worden mensen geholpen zichzelf te helpen.

Een tweede organisatie die u in dit pand tegenkomt is Mission House. Hier wonen jongeren, die uit alle windstreken tijdelijk in Amsterdam ( 10 maanden) wonen en als vrijwilliger werken bij een diakonale projekt in de stad (zie ook: www.blikveld.org).

Het oude mortuarium of knekelhuis van 1895 is ook verbouwd en is nu Het Krekelhuis en dit biedt onderdak aan de straatpastor van het Straatpastoraat in de weer met dak- en thuislozen,, maar ook repeteert hier wekelijks het koor “De Straatklinkers”.

Het volgende oude pand is de Hodshonhof een hofpand bestemt voor huisvesting van bejaarde echtparen. gebouwd door de heer Witsen Baron Straalman in 1876. Het is fraai gerestaureerd en zit weer strak in de verf en is verhuurd aan de landelijke stichting Timon. Deze heeft er een woongroep in gevestigd voor kernbewoners en mee-woners. Er zijn appartementen voor gezinnen en anderen,de zgn. kernbewoners die bereid zijn vanuit een christelijke motivatie “goede buren” en een luisterend oor te zijn voor de mee-woners. Dit zijn jongeren en jong-volwassenen, die begeleiding en een sociaal netwerk nodig hebben. Individuele professionelr begeleiding krijgen ze van Timon. De kernbewoners willen hun talenten inzetten voor deze jonge mensen en met hen het leven vieren in deze woongroep. Er wordt o.a. twee maal per week samen gegeten en men ontmoet elkaar in hun gezamenlijke woonruimte.

Daarnaast is er nog de prachtige Corvershof, die in 1723 door Jan Corver en zijn vrouw Sara Maria Trip aan de Diakonie werd geschonken voor de opvang van arme oude stadsgenoten. Dit pand is gedeeltelijk in oude luister hersteld. Heel bijzonder zijn zijn de Regentenkamer en de Gelaghkamer. De Corvershof biedt behalve huisvesting aan de Diakonie ook ruimte aan sociale ondernemers en beginnende organisaties, die zich herkennen in de kernwaarden van de Diakonie: barmhartigheid en gerechtigheid.

In het vierde pand, de Van Limmikhof, geschonken in 1895 door diaken Nicolaas Jacobus van Limmikhof, zijn vooral kerkelijke adminstratie en ander bureaus en secretariaten.

 

Tussen deze bijenkorven ligt de rustieke en prachtige Hof van (h)Eden met lommerrijke zitjes, vruchtbomenlaantjes en binnenkort een vijvertje. Er staan beelden van een hedendaags kunstenaar uitbeeldent de zeven werken van barmhartigheid. De Hof werd dit voorjaar opnieuw ingericht door het Bureau Mien Ruys en is overdag vrij toegankelijk via de ingangen Nieuwe Herengracht 18 en Nieuwe Keizersgracht 1A. Een plekje om naar toe te gaan en je te laten inspireren om weer mee te doen aan onze taak van de liefde tot de naaste in deze goede stad Amsterdam. Als oude stadskerk mogen wij ons hier immers niet aan onttrekken. Meedoen voelt beter dan aan de kant staan…….. Hulde aan de PGA, die haar middelen afkomstig uit de De Gouden Eeuw zo goed weet in te zetten voor de stad van vandaag.

amsterdam/280509/fjo

(De foto is afkomstig uit het archief van de Protestantse Kerk Amaterdam, het bijbehorende boekje is te bestellen via hanna.vandorssen@protestansamsterdam.nl , kosten 4.50 euro incl. verzendkosten)