De Bijbelgroep tot aan de zomerstop

De Bijbelkring komt na vanavond (13 mei) nog drie keer bij elkaar  en wel op:

dinsdag 26 mei om 19.30 uur in de pastorie,

maandag 8 juni om 19.30 uur ook in de pastorie en

maandag 30 juni ook om 19.30 uur in de pastorie.