Cursus liturgie door Mattijs Ploeger

U bent van harte welkom bij de geloofscursus

De liturgische rol van het gemeentelid –

Het hoe en waarom van de zondagse liturgie van de eucharistie

Een serie van zes lezingen door Mattijs Ploeger,

met gelegenheid voor vragen en gesprek

Aan de orde komen:

  • de betekenis van elk onderdeel van de zondagse dienst
  • een beetje historische achtergrond
  • de eigen rol van de parochiaan die meeviert
  • wisselwerking tussen “kennis” en “beleving”

De cursus vormt een samenhangend geheel.

Daarom verdient het de voorkeur de gehele cursus te volgen.

De inhoud van de avonden:

1. Wat is liturgie? Inleidende avond

2. De opening van de dienst. Van openingslied tot gebed van de dag

3. De Woorddienst. Over de Schriftlezingen, de tussenzangen en de preek

4. Op weg naar de Tafel. Geloofsbelijdenis, voorbeden, vredegroet, opdracht van de gaven

5. Het eucharistisch gebed. Structuur en betekenis

6. Communie en besluit. Van het Onze Vader tot het eind van dienst

Mattijs Ploeger is onder andere docent liturgie

aan het Oud-Katholiek Seminarie bij de Universiteit Utrecht

—————————————————————————————————————————

Plaats: Amsterdam – gemeentekamer van de oud-katholieke parochie

Pieter Baststraat 3 (deur aan de lange rechterzijde van de kerk)

Tijd: inloop en koffie vanaf 19.30 uur

Programma 20-21.30 uur

Data: woensdag 1 maart 2023

woensdag 15 maart (vervalt)

woensdag 29 maart

woensdag 19 april

woensdag 10 mei

woensdag 24 mei

woensdag 7 juni

Contact: secretarismarinawaag@gmail.com

of

martina.liebler@okkn.nl

06-15656298