Paasgroet Raad van Kerken Amsterdam 2022

Beste (gast)leden en vrienden van de oud-katholieke parochie in Amsterdam en Aalsmeer,

Via de Raad van Kerken Amsterdam ontving onze parochie de Paasgroet van Hildo Bos, priester in de Orthodoxe Parochie van de H. Nikolaas in Amsterdam. Graag delen wij zijn woorden met u:

“Beste vrienden,

Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan! Met deze woorden begroeten Orthodoxe christenen elkaar gedurende de hele periode tussen Pasen en Hemelvaart. In traditioneel Orthodoxe landen zoals Roemenië of Griekenland is het nog steeds heel gewoon dat mensen gedurende deze periode elkaar geen “goedemorgen” toewensen, maar “Christus is opgestaan.”

De opstanding van Christus is voor ons niet een historisch feit waarover theologen kunnen twisten. Het is niet een toekomstige mogelijkheid waar sommigen op durven te hopen. Het is niet iets dat alleen Christus betreft en ons langs de zijlijn laat staan. Het is een levende realiteit, die elke porie van ons leven hier op aarde kan vervullen met vreugde en betekenis. De opstanding van Christus betekent dat er in ons, mensen, meer krachten aan het werk zijn dan die van verval en teloorgang alleen. “Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos”, zegt Paulus.

De afgelopen weken is ons comfortabele, misschien ook wel wat gezapige geloofsleven opgeschrikt. Veel Bijbelse thema’s waar we graag over mijmeren, zijn ineens angstwekkend dichtbij gekomen. De werking van kwaad en haat in deze wereld. Ideologieën die de aardse moederlanden hoger stellen dan Gods koninkrijk – of dan eenvoudige noties van fatsoen en waardigheid. Bezetting. Geweld – écht geweld, niet verbaal of psychologisch, maar de absurd harde klappen van inslaande raketten en instortende huizen. Een vloedgolf van onbeschrijflijke pijn. Een vloedgolf ontheemden. Dood. Heel veel dood.

In deze veertigdagentijd is ons oude Europa een zwarte nacht van dood en ontreddering ingegaan. Menselijk gezien is er een beperkt aantal manieren om hiermee om te gaan: haat en strijdlust jegens de andere partij, ontkenning,
wanhoop/depressie, onverschilligheid. Maar in Christus wordt ons nóg een weg geboden. Hoe zwart de nacht ook is, hoe diep we ook wegzinken in dood, haat, geweld en wanhoop – Christus is deze weg al vóór ons gegaan. Christus is hierin afgedaald en heeft de deuren naar het licht opengeworpen. De waanzin van de afgelopen weken heeft ons getoond dat Gods Koninkrijk hier op aarde niet zal worden opgebouwd. Maar toch is hier, temidden van dat aardse leven, temidden van het leed van Zijn kinderen, de opgestane Heer aanwezig. Zijn Koninkrijk kan doordringen tot in elke cel van ons bestaan. Zoals de filosoof Nikolaj Berdjajev schrijft: “Gods Koninkrijk komt onmerkbaar naderbij, zonder theatrale effecten. Het komt naderbij in elke overwinning van de menselijkheid, in elke reële bevrijding; in waarachtige creativiteit komt het einde van de wereld dichterbij, de wereld van onmenselijkheid, slavernij en inertie. God is werkzaam in de vrijheid van de mens; Hij werkt op die vrijheid in en Hij werkt via die vrijheid.”

Christus’ opstanding maakt ons vrij. Vrij van angst voor de dood. Vrij van de fataliteit van een leven zonder hoop. Vrij van de illusie dat de mens alleen verder weg kan zakken in het kwaad. Door Zijn opstanding leeft Zijn eeuwig leven in ons allemaal. Laten we dat samen koesteren en vieren.

Hij is waarlijk opgestaan!”

Wij stemmen van harte in met de orthodoxe Paasgroet, die ook in onze kerk tijdens de viering van de Paasnacht wordt gehoord wanneer we de vredegroet met elkaar wisselen:

Christus is verrezen! Hij is waarlijk opgestaan!

Het kerkbestuur wenst u: ZALIG PASEN!