Eucharistievieringen hervat

Beste (gast)leden en vrienden van de oud-katholieke parochie in Amsterdam en Aalsmeer,

Omdat we als kerk leven van de ontmoeting en het samen vieren heeft het Crisisteam binnen de Oud-Katholieke Kerk Nederland er voor gekozen om de Eucharistievieringen in de kerkgebouwen te hervatten, aansluitend bij de versoepelingen in de maatschappij.

Hierbij gelden wel een aantal randvoorwaarden:

·       We houden ons aan de basisregels:

–        thuisblijven bij klachten en testen

–        1,5 meter afstand houden

–        vaak de handen wassen

–        hoesten en niezen in de elleboog

–        geen handen schudden

·       Aanmelden en placeren (zodat iedereen een zitplaats heeft)  is verplicht.

        Aanmelden bij: gp.arentsen@planet.nl

·       Het maximum toegestane aantal gelovigen per kerkgebouw is vijftig (exclusief personeel) of zoveel minder als er op anderhalve meter afstand geplaceerd kunnen worden.

·       We dragen mondkapjes tijdens de gehele viering – ook op de zitplaats. Het nieuwe advies van de RIVM is een wegwerpmasker van het type 2 (II, IIR).

·       Gemeentezang is mogelijk maar geadviseerd wordt dit beperkt te houden. Ook tijdens het zingen dragen we een mondkapje.

·       De inzet van maximaal 4 cantores is toegestaan; koorzang (met meer dan 4) is nog niet mogelijk.

·       Koorrepetities van eigen koren en huurders zijn weer mogelijk; voor deelnemers vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs verplicht.

·       Zolang de horeca gesloten is blijft verhuur anders dan aan koren niet toegestaan.

·       Ook andere bijeenkomsten dan vieringen kunnen weer fysiek plaatsvinden. Geadviseerd wordt hiervan met name voor lering en ander jeugdwerk gebruik te maken. Voor overige bijeenkomsten wordt aangeraden fysiek bijeenkomen te beperken en te kijken naar het alternatief van online bijeenkomen in bijv. Zoom of Teams.

     Fysieke bijeenkomsten het liefst in kerkruimten of buiten houden.

     Voor bijeenkomsten thuis geldt een maximum van vier bezoekers.