Gemeentevergadering Vervalt

De op 15 november a.s. geplande najaarsgemeentevergadering kan helaas niet doorgaan. Er wordt nu hard gewerkt aan een Concept-beleidsplan. Naar verwachting zal het klaar zijn rond 21/22 november a.s. Kerkmeester Toon Renssen zal er dan een Zoom-presentatie van maken en die aan u toezenden met het verzoek daarop te reageren.
De gemeentevergadering wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2021 wanneer ook het werkbezoek van bisschop Dirk Jan Schoon aan onze parochie zal plaatsvinden (1 maart 2021).