Diakenwijding Johannes van Riessen

De bisschop van Haarlem,

Dirk Jan Schoon,

is voornemens op zaterdag 5 december 2020, de vooravond van de gedenkdag van de H. Nicolaas, bisschop van Myra en naast de H. Maria Magdalena
patroonheilige van de parochiekerk in Krommenie,

de pastoraal werker

Johannes Petrus van Riessen

tot diaken te wijden.

De eucharistieviering begint om 15.00 uur in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria, Kinderhuissingel 78 te Haarlem.

In verband met de door de overheid en de Oud-Katholieke Kerk genomen maatregelen, die een verdere verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, is het slechts voor een kleine groep genodigden mogelijk de viering bij te wonen. De kerk werkt momenteel aan de mogelijkheid om
de wijdingsdienst via het internet te volgen. Berichtgeving hierover zal op de website van de landelijke kerk www.oudkatholiek.nl worden bekendgemaakt.
We vragen om begrip voor deze uitzonderlijke situatie en bevelen de wijdeling in uw gebeden aan.

Robert Frede,
deken van het bisdom Haarlem