Ontmoetingsdag: oecumenisch en orthodox in deze tijd

Uitnodiging Ontmoetingsdag 16 februari 2019

Thema: Oecumenisch en orthodox in deze tijd

Plaats: Conferentie Centrum” In de Driehoek”,

Willemsplantsoen 1-c, Utrecht

Tijd: 09.30 – 15.30 uur

Het programma bestaat uit vier delen en is daarmee veelzijdig:

Aartsbisschop Job van Telmessos (Oecumenisch Patriarchaat)

Hij zal spreken over twee documenten van het Panorthodoxe Concilie 2016:“The Mission of the Orthodox Church in Today’s World” en “The Relations of the Orthodox Church with the Rest of the Christian World”.

 

De documenten zullen in de Nederlandse vertaling beschikbaar zijn.

Digitaal zijn ze te vinden via:

https://www.holycouncil.org/-/mission-orthodox-church-todays-world

https://www.holycouncil.org/-/rest-of-christian-world

Geert van Dartel (RK) en ds. Margrithe Veen (PKN) zullen als co-referenten optreden.

Dr. Mattijs Ploeger, rector Oud-Katholiek Seminarie, is de dagvoorzitter.

– Emeritus-predikant Jaap van Slageren zal zijn boek “In gesprek met aartsbisschop Polycarpus” onder de aandacht brengen.

-Zr. Hildegard van Koetsveld zal haar vertaling van“Communion and otherness” (auteur metropoliet Zizioulas): “Gemeenschap en andersheid” presenteren.

-Vesper in de Oud-katholieke Kathedraal van Sinte-Gertrudis, naast het conferentiecentrum

(15.00 -15.30 uur).

Entreeprijs (inclusief koffie/thee en lunch): 10 euro (bij binnenkomst te betalen).

Opgave via: secretarisoek@gmail.com

zo spoedig mogelijk, uiterlijk op 8 februari

Een gedetailleerd dagprogramma:

 

09.30-10.00: ochtendgebed (Sinte-Gertrudiskathedraal, naast Conferentie Centrum)
-10.00 uur: aanmelding, ontvangst met koffie/thee
-10.30-10.35: opening door dagvoorzitter dr. Mattijs Ploeger
-10.35-11.05: 1 e lezing door metropoliet Job Gatcha (van Telmessos)*
-11.05-11.20: pauze (koffie/thee)
-11.20-11.50: 2 e lezing metropoliet Job*
-11.50-12.30: panel en discussie met het publiek
co-referenten: mgr. Joris Vercammen, (OKK), Geert van Dartel (RK) en ds. Margarithe Veen (PKN)
-12.30-13.30: lunch
-13.30-13.35: muzikaal intermezzo: Peter Koetsveld, klarinet
-13.35-13.55: zr. Hildegard Koetsveld spreek over haar vertaling “Gemeenschap en andersheid”
(vertaling van “Communion and otherness”, auteur metropoliet Zizioulas)
-13.55-14.00: muzikaal intermezzo Peter Koetsveld, klarinet
-14.00-14.45: Jaap van Slageren presenteert zijn boek “In gesprek met mor Polycarpus”
m.m.v. mgr. Joris Vercammen (OKK), aartsbisschop Polycarpus (Syrisch-orthodoxe
Kerk) en Anmar Hayali (SKIN)
-14.45-15.00: sluiting door dr. Mattijs Ploeger en mgr. Joris Vercammen
-15.00-15.30: orthodoxe vesper in Sinte-Gertrudiskathedraal: m.m.v. metropoliet Athenagoras

We kijken uit naar een interessante en vreugdevolle oecumenische ontmoeting!

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Overleg Episcopale Kerken

foto: Aartsbisschop Job van Telmessos