Workshop Contextueel Bijbellezen in de Paastijd

In de Veertigdagentijd verdiepen we, in de Paastijd…wat eigenlijk? We dragen we wit in de liturgie en zingen veel halleluja. Gek eigenlijk, dat we tijdens dit langste feest van het kerkelijk jaar (50 dagen – Pasen tot Pinksteren) eigenlijk weinig in de diepte duiken. Om dat eens anders te doen, is er in de Paastijd, op 18 april een bijzondere workshop “Contextueel Bijbellezen”.

Inge Landman zal met pastor Peter-Ben Smit de avond begeleiden. Landman is werkzaam bij Kerk in Actie en heeft eerder in Colombia veel met deze methode gewerkt. Sinds vorig jaar doet zij dat ook in Nederland.

Ze schrijft over deze benadering: ‘Ik lees het verhaal ineens heel anders’. Dat is wat er gebeurt als je aan de slag gaat met Contextueel Bijbellezen. Je komt dichter bij het verhaal en dichter bij jezelf. Contextueel Bijbellezen is een manier van samen lezen die begint bij onze huidige context. Wat baart ons zorgen? Waar zien we onrecht? Wie valt er buiten de boot? Pas daarna wordt de bijbel open geslagen en kijken we welk licht het verhaal werpt op onze realiteit. Het is een methode die uitnodigt om partij te kiezen voor de mensen in de marge en die zoekt naar transformatie. Niet alleen is het
een hele toegankelijke en inspirerende manier om met elkaar in gesprek te raken rond het verhaal, het laat ook zien hoe oude teksten relevant kunnen zijn in onze context.’

Contextueel Bijbellezen is dus een manier van Bijbellezen die begint jezelf. Wat houdt je bezig? Waar maakt je je druk om? Maar ook: wat speelt er in de samenleving? Heb daar als gelovige of wij als kerk een rol in? Helpt de Bijbel ons hier een richting in te vinden, een antwoord op te krijgen? Om de avond voor te kunnen bereiden, kunt u al thema’s of onderwerpen aandragen die voor u op het moment een belangrijke rol spelen: persoonlijk, maatschappelijk, kerkelijk, of anderszins. Zo kunnen we tot een goede tekst komen om op de avond zelf in te gaan.

De avond begint om 19.30 en duurt tot ca. 21.30 en vindt plaats in de gemeentezaal, Pieter Baststraat 3. We sluiten af met het avondgebed van de kerk, de Completen. Aanmelding graag tot 11 april bij pastor Peter-Ben Smit (pbjasmit@gmail.com). De avond is vrij toegankelijk – een vrijwillige bijdrage in de onkosten en aan het werk van Kerk in Actie is mogelijk. Wie van te voren al meer wil weten, op de site van Kerk in Actie is meer informatie te vinden: www.kerkinactie.nl/bijbellezen