Vastenactie 2018

St Paulus Missie en Diaconaat heeft al velen jaren een band met de Koptische zusters in Beni Souef, Egypte. In de najaarsactie van 2013 heeft u geholpen door bakstenen te sponsoren voor het nieuwe ziekenhuis, El Salam. Mede dankzij uw steun is het ziekenhuis gebouwd en verleent men daar nu de nodige zorg aan iedereen die het nodig heeft, ongeacht geloofsovertuiging. In 2016 heeft St Paulus weer uw aandacht gevraagd voor de Egyptenaren, deze keer voor nierdialyse- en fysiotherapie behandelingen. Velen zijn geholpen door uw gulle giften.

Ook voor de Vastenactie 2018 willen wij uw aandacht vragen voor het El Salam ziekenhuis en haar patiënten. De zusters merken dat het voor de armen moeilijk is de zorgkosten te betalen. De zusters hebben daarom priesters in de omgeving gevraagd brieven te schrijven voor mensen van wie ze weten dat ze het niet breed hebben. Bij aankomst in het ziekenhuis overhandigen de patiënten de brief aan de zuster bij de receptie en dan weet zij meteen dat ze in aanmerking komen voor financiële hulp bij het betalen van de zorgkosten. Kijk voor meer informatie op: de website van de Sint Paulus Missie.