Pasen 2018

Nog even en dan vieren we met Pasen het grootste feest van de christelijke kalender: de opstanding van Jezus uit de dood. Met de voorbereiding op dat feest die met Palmzondag zijn laatste week, de Goede Week, ingaat, beleven we de meest intense vieringen die de kerk kent. Wie de hele serie meemaakt, kan beamen dat er werkelijk van een doortocht sprake is. Je viert de intocht van Jezus in Jerusalem die als nieuwe koning met palmtakken wordt begroet; je bent deelgenoot bij het breken en delen van brood en wijn dat Jezus zijn leerlingen opdraagt om voortaan ‘tot zijn gedachtenis’ te doen; je bent getuige van zijn lijden en de armzalige dood aan het kruis; je wacht in het donker en roept alle heiligen aan, en dan ineens: licht, vreugde, muziek, leven!

U bent van harte uitgenodigd!