Utrecht en Uppsala samen verder in Europa

Uitnodiging

Utrecht en Uppsala samen verder in Europa

Zaterdag 20 januari 2018

Na tien jaar intensieve dialoog hebben de Oud-Katholieke kerken van de Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden hun kerkelijke gemeenschap kunnen vaststellen. Nadat dit heugelijke feit afgelopen jaar al in Uppsala is gevierd, doen we dat op 20 januari ook in de kathedrale kerk van Utrecht en het ernaast gelegen zalencentrum ‘In de Driehoek’. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd!

De aartsbisschoppen van Utrecht en Uppsala, mgr. Joris Vercammen en mgr. Antje Jackelén,

tekenen de verklaring van kerkelijke gemeenschap.

 

Programma
13.30uur Publiekspresentatie ‘Utrecht and Uppsala on the Way to
Communion‘ met toelichting uit diverse kerken en landen
over de betekenis van de kerkelijke eenheid voor de
toekomst. De voertaal is Engels, voor Nederlandse vertaling
op papier wordt gezorgd. Aansluitend koffie.

15.30uur Feestelijke gezongen Eucharistieviering, waarin Joris
Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht, zal voorgaaan en
Antje Jackelén, Aartsbisschop van Uppsala, zal preken.
  Aansluitend is er een receptie. De viering is meertalig.
Beide onderdelen zijn ook los van elkaar te bezoeken.