Oecumene-lunch i.h.k.v. de Week van Gebed 2018

In het kader van de Week van Gebed zal er op 21 januari om 12:00 een oecumene-lunch plaatsvinden in de Rooms-Katholieke Vredeskerk. Meer specifieke informatie volgt nog.

Meer algemene informatie over de Week van Gebed 2018?

Kijkt u ook eens op de website van de Amsterdamse Raad van Kerken: www.rvkamsterdam.nl

En de Landelijke Raad van Kerken: www.raadvankerken.nl