Kinderkerkpost: Palmzondag

9 april vieren we Palmzondag: feest van vrolijke intocht, als Jezus wordt welkom geheten in Jeruzalem. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer! Hij komt als koning maar rijdt op een ezel: geen gewone koning, maar een die weet dat zijn einde nabij is. Zo keert deze zondag zich van opgewekt naar ernstig. 

Met de kinderen vieren wij Palmpasen: zij versieren een  houten kruis tot een Palmpasenstok, met een haantje in top. Een vrolijke palmpasenstok vol symboliek. Uiteraard ontvangen alle aanwezigen een palmtakje voor thuis. Iedereen, en vooral kinderen tussen 0-12 jaar van harte welkom om 10.00 uur! 

Pastor Marieke Ridder