De Bisschop zingt – Aflevering 5 De opwekking van Lazarus

Wat is leven, wat is dood?

 

Dirk Jan Schoon vertelt wat hem raakt, fascineert en troost in de bijbelverhalen die op de zes zondagen van de veertigdagentijd en op paasochtend in de kerk gelezen worden.

Het zijn verhalen over de grote vragen die elk mens wel ken: over geluk, wantrouwen, lijden, inzicht, dood en leven. Steeds blijkt dat er geen eeuwige en afdoende antwoorden te geven zijn. Dat komt niet alleen doordat ons verstand te beperkt is om de complexiteit van het leven in één woord of gedachte te kunnen samenvatten, maar vooral ook omdat Gods genade groter is dan ons hart. Het zingen verlicht de zorgen van je hart en geeft uitdrukking aan je inspiratie.

 

Dirk Jan Schoon is bisschop van Haarlem in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

 

 

Uit het interview:

“Voor mij is het zeer belangrijk dat (de opwekking van Lazarus uit de dood) echt is, want wat zou er anders dan echt zijn. Maar het zou te naïef zijn te denken dat een dood lijk weer gaat leven zoals het geleefd had. Want daarna gaat Lazarus nog een keertje dood.”

 

“Het is nog echter dan echt, wat hier gebeurt. Het gaat mijn begrip te boven en dat is de reden waarom het troost kan bieden in een uitvaartdienst. Want met dit verhaal zeg je dat God het leven geeft, ook aan deze dode.”

 

“Dat hier dus een werkelijkheid verteld wordt die mijn verstand te boven gaat, dat is geen goedkope manier om me af te maken van de problemen van deze tijd, maar juist om mezelf de ruimte te geven om met vragen van deze wereld en de dood om te gaan, om die serieus te nemen en tegelijkertijd te weten dat er meer is dan die onmacht die wij ervaren bij dit soort vragen.”

 

Om na te lezen:

Ezechiël 37, 1-14

Romeinen 8, 8-11

Johannes 11, 1-44

Lied Gezang 542, 1, 2, 5, 8, 11, 14 en 15 uit het Oud-Katholiek Gezangboek